Начин на програмиране:

1.Натиснете и задръжте бутон 1, когато светодиодът светне, натиснете три пъти някой от другите бутони. UFR1 преминава в дублиращо състояние на готовност, когато светодиодът мигне 2 пъти.

2. Освободете бутонът който натиснахте три пъти, но продължавайте да натискате бутон 1

3. Поставете оригиналното дистанционно управление и UFR1 на близко разстояние.

4 За да копирате, натиснете бутона на оригиналното дистанционно управление, когато светодиодът мигне три пъти, това означава, че кодът и честотата са копирани.

5. освободете всички бутони.

С тези действия бутон 1 е програмиран При нужда копирайте бутони 2,3 и 4 по същия начин Всеки бутон може да бъде покрит с нов код. За целта просто повторете стъпките от 1 до 5.

Забележка: Някои дистанционни с ниска предавателна мощност се нуждаят от дълго време за дублиране. UFR1 притежава саморегулираща функция, която може да подобри чувствителността, моля дръжте бутона с търпение, докато копирате успешно